Schowek (0) Zaloguj się Załóż konto

Kontakt

 • MBursz-Net
  ul Wyzwolenia 118
  44-321 Marklowice
  NIP: 647-221-70-17
 • E-mail:biuro@mbursz-net.pl
 • Telefon692 390 217
 • Gadu Gadu1778474
 • Godziny działania sklepucodziennie 8.00 - 20.00
  soboty 9.00 - 18.00

Zmiana języka

PolskiAngielski
» Regulamin

Regulamin

I. Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy Regulamin jest nierozłączną częścią umowy sprzedaży oferowanych produktów przez firmę MBURSZ-NET z siedzibą w Marklowicach, ul. Wyzwolenia 118, posługującą się numerem NIP 6472217017 i REGON 277763000
 2. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu pomiędzy składającym zamówienie w sklepie internetowym SKLEP.MBURSZ-NET.PL, zwanym dalej Klientem, a MBURSZ-NET, zwanym dalej Sprzedawcą.
 3. Kupującym może być każda osoba zarejestrowana w sklepie internetowym SKLEP.MBURSZ-NET.PL Użyte w niniejszym regulaminie określenia Kupujący oraz Klient są synonimami.
 4. Każdy Klient dokonujący zakupu produktów oferowanych przez SKLEP.MBURSZ-NET.PL jest obowiązany zapoznać się z regulaminem.

II. Przedmiot Sprzedaży

 1. Przedmiotem sprzedaży są produkty prezentowane na stronach sklepu internetowego SKLEP.MBURSZ-NET.PL
 2. Wszystkie produkty oferowane w sklepie internetowym SKLEP.MBURSZ-NET.PL zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 3. Ceny wszystkich produktów prezentowanych na stronach sklepu internetowego SKLEP.MBURSZ-NET.PL wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena brutto produktu nie obejmuje kosztu przesyłki.
 4. Sprzedawca dokonuje aktualizacji oferty swoich produktów prezentowanych na stronach sklepu internetowego SKLEP.MBURSZ-NET.PL
 5. Płatność za realizację zamówienia następuje w jeden z poniższych sposobów:
  • przelewem, przed dostawą towaru na rachunek bankowy Sprzedawcy (przedpłata)
  • za pobraniem, przy odbiorze przesyłki od kuriera,
  • gotówką, przy odbiorze osobistym,
  • poprzez serwis Przelewy24
 6. Akceptując Regulamin Klient dokonujący zakupu oferowanych produktów wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej przez Sprzedawcę zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. 2005, nr 133, poz. 1119) oraz zasadami wystawiania, przesyłania i przechowywania faktury elektronicznej. Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest jednoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktury w formie papierowej.
 7. Akceptacja Klienta nie wyłącza prawa SKLEP.MBURSZ-NET.PL do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej.
 8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane Kupującego wskazane przez niego przy rejestracji, jako właściwe do wystawienia faktury VAT.
 9. Faktury w formie elektronicznej będą dostarczone Klientom za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym. Zmiana adresu e-mail Klienta wymaga powiadomienia Sprzedawcy w formie pisemnej lub elektronicznej. W braku powiadomienia Sprzedawcy przez Klienta o zmianie adresu e-mail, korespondencję kierowaną na dotychczasowy adres e-mail uważana się za prawidłowo doręczoną.
 10. Klient jest uprawniony do wycofania akceptacji zgodnie z § 3 ust. 4 rozporządzenia w drodze pisemnego oświadczenia woli na adres: MBURSZ-NET ul. Wyzwolenia 118; 44-321 Marklowice lub elektronicznie na adres sklep@mbursz-net.pl. W przypadku cofnięcia akceptacji od dnia następującego po dniu doręczenia oświadczenia Klienta MBURSZ-NET traci prawo do wystawiania i przesyłania Klientowi faktur w formie elektronicznej.

III. Realizacja zamówienia

 1. Poprzez sklep internetowy można składać zamówienia. W tym celu należy dokonać rejestracji konta użytkownika na stronie internetowej i dokonać akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Zarejestrowany użytkownik ma możliwość:
  • dokonywania zakupów w sklepie internetowym SKLEP.MBURSZ-NET.PL,
  • jest uprawniony do otrzymywania indywidualnych rabatów
 3. Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma na podany adres e-mail link do strony internetowej aktywacji konta. Dokonanie aktywacji umożliwia zalogowanie do systemu.
 4. Aby prawidłowo zarejestrować się, należy wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego zawierającego dane wymagane do założenia konta użytkownika.
 5. Dokonując rejestracji konta użytkownika Klient:
  • wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych teleadresowych w bazie MBURSZ-NET i przetwarzanie ich zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883). Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy przez Sprzedającego,
  • akceptuje postanowienia Regulaminu sprzedaży sklepu internetowego SKLEP.MBURSZ-NET.PL,
  • może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o promocjach i nowościach.
 6. Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji umowy sprzedaży zawieranej ze Sprzedającym. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 7. W celu zakupu produktów w sklepie internetowym SKLEP.MBURSZ-NET.PL należy kliknąć wybrany produkt i dokonać zamówienia.
 8. Okres ważności złożonego zamówienia wynosi 10 dni. Braku kontaktu z Klientem w wyznaczonym terminie skutkuje automatycznym anulowaniem zamówienia.

IV. Dostawa

 1. Dostawy produktów zamawianych w Sklepie Internetowym SKLEP.MBURSZ.PL realizowane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Zakupione produkty są dostarczane za pośrednictwem firmy kurierskiej Siódemka S.A., K-EX lub Poczty Polskiej. Klient może także odebrać zamówiony sprzęt osobiście.
 3. Koszt dostawy zakupionych produktów określa cennik firm kurierskich oraz Poczty i przekazany jest do wiadomości Klienta przez pracowników MBURSZ-NET przed dostawą towaru.
 4. Termin realizacji umowy sprzedaży wynosi od 1 do 10 dni roboczych.
 5. Odbiór przesyłki wymaga pisemnego pokwitowania.
 6. Przed odbiorem przesyłki należy sprawdzić w obecności kuriera/listonosza stan towaru. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń mających związek z dostawą należy z kurierem/listonoszem sporządzić protokół szkody.

V. Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Klient zawierający umowę na odległość ma prawo od niej odstąpić bez podania przyczyny w terminie 10 dni od dnia wydania rzeczy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać listem poleconym na adres siedziby firmy MBURSZ-NET.
 2. Termin 10-cio dniowy jest liczony od dnia wydania rzeczy.
 3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w wypadkach:
  • świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem 10-cio dniowego terminu do odstąpienia,
  • umów dotyczących zakupu nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych, jeżeli konsument usunął z nabytych artykułów oryginalne opakowanie,
  • umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
  • świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
  • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.
 4. Większość produktów w sklepie internetowym SKLEP.MBURSZ.PL posiada folie ochronne. Nie zaleca się zdejmować folii ochronnych przez okres 10 dni od doręczenia rzeczy.
 5. Towar należy odesłać niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nie później niż w terminie 14 dni w stanie niezmienionym.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży towaru zakupionego w zestawie z innym produktem zwrotowi podlega cały zestaw.
 7. Koszt przesyłki towaru do Sprzedawcy w związku z odstąpieniem od umowy bez podania przyczyny w terminie 10 dni od dnia wydania rzeczy ponosi Klient.

VI. Reklamacje

 1. Każdemu Klientowi, który zawarł umowę sprzedaży przysługuje prawo do reklamacji.
 2. W przypadku wystąpienia usterki technicznej należy skontaktować się ze Sprzedawcą drogą elektroniczną.
 3. Po rozpatrzeniu zgłoszenia reklamacyjnego przez Sprzedawcę Klient otrzymuję wiadomość e-mail zawierający dalsze instrukcje postępowania reklamacyjnego.
 4. Reklamowany towar należy dostarczyć do siedziby Sprzedającego: ul. Wyzwolenia 118; 44-321 Marklowice.
 5. Sprawny przebieg procedury reklamacyjnej, a w szczególności odbiór przesyłki reklamacyjnej przez Sprzedawcę jest uzależniony od czytelnego i widocznego oznaczenia przesyłki.
 6. Po rozpatrzeniu reklamacji Klient otrzymuje dokumentację serwisową zawierającą wynik ekspertyzy.
 7. Odbiór reklamowanego sprzętu następuję w miejscu i formie w jakiej towar został dostarczony do Sprzedającego.
 8. Produkty dostępne w sklepie internetowym SKLEP.MBURSZ-NET.PL posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy. Warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Powyższe postanowienie nie wyłącza, ani nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta wynikających z niezgodności towaru z umowa przewidzianych w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z dnia 27.07.2002 r. (Dz. U. 02 R. 141 poz. 1176) oraz ustawy z dnia 23.03.1964 r. Kodeks Cywilny ( Dz.U.64.16.93).
 9. W przypadku sprzedaży towaru w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 k.c. strony wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają, iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.

Przejdź do strony głównej
Do działania sklepu konieczna jest włączona obsługa Javascript oraz Ciasteczek (cookies).